Deklaracja dostępności - PSDS Stąporków

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Stąporkowie
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Przejdź do treści
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Deklaracja dostępności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąpororkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie.
Data publikacji strony internetowej: 2021-03-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Treści niedostępne:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktora serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
• pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stronach internetowych),
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
• materiały graficzne (zdjęcia) nie mają opisów.
• Galeria zdjęć na stronie internetowej w przygotowaniu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-14
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
- test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.psdsstaporkow.pl -  100%
- test Utilitia (https://validator.utilitia.pl/analyses/new), wynik dla witryny www.psdsstaporkow.pl 7,7/10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Brzozowicz – Dzitkowska.
E-mail: biuro@psdsstaporkow.pl
Telefon: 695 033 386
Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Adres: ul. Staszica 6
26-220 Stąporków
E-mail: biuro@psdsstaporkow.pl
Telefon: 41 372 90 50
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6, 26-220 Stąporków.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od podwórka, które jest częściowo wyłożone kostką brukową.
Przy wejściu do pomieszczeń terapeutycznych Dom posiada: podjazd dla niepełnosprawnych oraz windę i schody. Przy schodach znajdują się poręcze.  
Przy wejściu obok windy znajduje się stacja dezynfekcyjno – kontrolna, gdzie można zdezynfekować ręce i zmierzyć temperaturę ciała.
Przy wejściu do pomieszczeń administracji brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj 3 schodki, które prowadzą do drzwi wejściowych pomieszczeń administracyjnych. Na I piętro prowadzą schody. Przy schodach znajdują się poręcze.
Teren podwórka wokół obiektu jest płaski.
Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się prysznic z krzesełkiem prysznicowym uchylnym mocowanym do ściany. Kabina prysznicowa zamontowana została bezpośrednio na brodzik, który jest równy z podłogą.
2 sedesy są wyposażone w uchwyt dla niepełnosprawnych, umywalka dla niepełnosprawnych jest wyposażona w uchwyt.
Z tyłu budynku PŚDS w Stąporkowie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W PŚDS nie ma pętli indukcyjnych.
Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy PŚDS tj. 7.30 – 15.30.
PŚDS nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.
Dane kontaktowe do poszczególnych pracowników i pracowni znajdują się na stronie internetowej.
Budynek PŚDS jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia
Strona internetowa posiada możliwość zmiany kontrastu.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
Wróć do spisu treści