Zasady przyjęcia - PSDS Stąporków

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Stąporkowie
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Przejdź do treści
Zasady przyjęcia do PŚDS
Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w zajęciach organizowanych przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie, przyjdź do nas osobiście na ul. Stanisława Staszica 6 w Stąporkowie lub zadzwoń pod numer telefonu 41 372 90 50

Pracownicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oprowadzą Cię po placówce i udzielą Ci niezbędnych informacji. Chętnie też odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Dowiesz się od nich na jakich zasadach funkcjonuje placówka oraz jakie zajęcia oferuje.

Podczas spotkania, Dyrektor oraz pracownik socjalny przeprowadzą z Tobą wstępny wywiad dotyczący twojej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

Aby zostać Naszym uczestnikiem musisz dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej zgodnego z twoim miejscem zamieszkania następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie;
• skierowanie od lekarza specjalisty neurologa lub psychiatry;
• zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach.

Wzór podania oraz zaświadczeń lekarskich jest do pobrania poniżej. Dokumenty możesz też dostać od pracownika socjalnego w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie.

Po otrzymaniu kompletu Twoich dokumentów, pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi z Tobą wywiad środowiskowy.

Wywiad środowiskowy, podanie oraz zaświadczenia lekarskie trafią następnie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Tam w drodze decyzji administracyjnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich skieruje Cię na zajęcia do naszej placówki.

Pierwsza decyzja zostanie wydana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W tym czasie zespół pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przygotuje dla Ciebie indywidualny plan, który będziesz realizować w trakcie pobytu w placówce.

ZAPRASZAMY !

Do pobrania:

Wróć do spisu treści