PSDS Stąporków

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Stąporkowie
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Przejdź do treści
Informacje o placówce
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu koneckiego, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu.
Jako odrębna jednostka budżetowa działa od stycznia 2020 roku, wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.  
Nadrzędnym celem działania PŚDS w Stąporkowie jest organizacja wsparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osoby w jej naturalnym środowisku, kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja ze środowiskiem. Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych.
PŚDS to ośrodek wsparcia dziennego (typu A/B), przeznaczony dla osób dotkniętych schorzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, niewymagających leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. Osoby przebywające w domu otrzymują wsparcie psychiczne.  

W placówce realizowane są grupowe treningi mające na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu tj.
1) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (teoretyczny i praktyczny),
2) trening kulinarny,
3) trening samoobsługi,
4) trening umiejętności praktycznych,
5) trening nauki higieny oraz dbania o wygląd zewnętrzny,
6) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
7) trening obsługi komputera i Internetu
a także szereg treningów indywidualnych dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie stanowi dla uczestników miejsce spotkań. To tutaj mają okazję nawiązać przyjaźnie i poczuć się częścią grupy.
Wyszkolona kadra oraz przebywanie w otoczeniu osób
o podobnych przypadłościach pozwala uczestnikom poczuć się zaakceptowanym i zrozumianym, co daje im wiarę w siebie i pozytywnie wpływa na ich samoocenę.
Placówka powstała w grudniu 2003 roku. Pierwsza siedziba usytuowana była w Końskich przy ul. 16 Stycznia 6.
Następnie zmieniono lokalizację Domu przenosząc jego działalność do Stąporkowa na ul. Stanisława Staszica 6 - od października 2013 r.

Godziny otwarcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie
poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30

Wróć do spisu treści