Kadra - PSDS Stąporków

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Stąporkowie
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Przejdź do treści
Pracownicy PŚDS
Ludzie którzy oddają serce innym sercom
Kierownictwo i kadra
Dyrektor
mgr Beata Brzozowicz – Dzitkowska
e-mail: b.dzitkowska@psdsstaporkow.pl

Zespół Organizacyjno – Finansowy
Główny księgowy  - Barbara Widulińska
- - -

Kierowca/konserwator – Norbert Grabosz

Sprzątaczka – Wiesława Nowek

Zespół Wspierająco – Aktywizujący
Psycholog – Małgorzata Młynarczyk
e-mail: m.mlynarczyk@psdsstaporkow.pl

Pracownik socjalny/instruktor terapii zajęciowej – Katarzyna Karbownik
e-mail: k.karbownik@psdsstaporkow.pl

Pielęgniarka/ instruktor terapii zajęciowej – Iwona Woźniak – Sieczkowska
e-mail: i.sieczkowska@psdsstaporkow.pl

Instruktor terapii zajęciowej – Ewelina Bibańska
e-mail: e.bibanska@psdsstaporkow.pl

Instruktor terapii zajęciowej – Agnieszka Borowiecka
e-mail: a.borowiecka@psdsstaporkow.pl

Instruktor terapii zajęciowej – Marzena Zabłotny
e-mail: m.zablotny@psdsstaporkow.pl

Instruktor terapii zajęciowej – Beata Swat
e-mail: b.swat@psdsstaporkow.pl

Wróć do spisu treści